Tabela porównawcza urządzeń

Tabela porównawcza urządzeń Flymaster

 

Vario

GPS

NAV

LIVE

Cechy podstawowe

 

 

 

 

Rozdzielczość wyświetlacza                      (duży kontrast, skala szarości)

320x240 pikseli

320x240
pikseli

320x240
pikseli

320x240
pikseli

Pojemność akumulatora (litowo-jonowy) (mAh)

1500

2750

2750

4000 

GPS

 -

50 kanałów/
4hz

50 kanałów/ 4hz

50 kanałów/ 4hz

Interfejs radiowy ( zgodny z normami FCC        i ETSI na użytkowanie bez licencji w paśmie 315, 433, 868, 915 MHz.) (możliwe połącze- nie bezprzewodowe z zewnętrznymi sondami, np. sonda prędkości, M1- obsługa PPG, itp) 

 + + + +

Interfejs  USB (możliwe połączenie z kompute- rem w celu zrzucenia lub pobrania danych       dot. lotu, danych dot. zakazanej przestrzeni powietrznej (vario nie), itp.)

 + + + +

Ładowanie akumulatora za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki lub bezpośrednio z portu USB komputera

 + + + +

Moduł GSM/GPRS quad-band (działa z sieciami GSM na prawie całym świecie) klasy 10

 - - - +

Uaktualnianie oprogramowania przez USB (darmowe)

 + + + +

Cechy interfejsu użytkownika

 

 

 

 

16 różnych edytowalnych ekranów (każdy ekran można zaprojektować samodzielnie ko- rzystając z programu Flymaster Designer        i zawrzeć na nim dużą ilość elementów ogra-niczoną jedynie przez ilość miejsca na ekranie)

 + + + +

Ilość konfigurowalnych elementów graficz- nych (zależnie od elementu, użytkownik     może ustawić różne parametry, np. wielkość, obramowanie, …ilość będzie stale rosła)

5

9

9

10

Ilość konfigurowalnych obszarów danych (użytkownik może zmieniać wielkość, obramowanie, nazwę/tytuł, czcionkę,            ... ilość będzie stale rosła)

19

43

60

60

Ilość zdarzeń przełączających ekran (ekran zmienia się automatycznie, kiedy następuje specyficzne zdarzenie, np. zbliżanie się          do strefy zakazanej, przekroczenie temperatu-ry maksymalnej silnika)

2

3

6

6

Przyciski funkcyjne (użytkownik może określić funkcję przycisku)

 - + + +

Cechy wariometru/wysokościomierza

 

 

 

 

Kominiarz - dźwięk oznaczający               zbliżające się noszenie

 + + + +

Wariometr o dużej czułości, 10 odczytów/s, bardzo wysoka rozdzielczość 10cm

 + + + +

Konfigurowalny filtr cyfrowy wariometru

 + + + +

W pełni konfigurowalny dźwięk wariometru (częstotliwość, przyrost, częstotliwość/ pionowy stosunek prędkości,…..)

 + + + +

6 poziomów dźwięku (konfigurowalne przez menu, lub używając przycisku)

 + + + +

Alarm przeciągnięcia

 + + + +

Wysokościomierze

3

3

3

3

Ustawienie wysokościomierza używając QNH (funkcja przydatna przy lotach blisko piono- wych granic stref)

 + + + +

Cechy pamięci

 

 

 

 

Zapisywanie/zapamiętywanie śladów 3D        w formacie IGC

 - + + +

Ilość punktów zwrotnych

 -

448

448

448

Ilość punktów zwrotnych na trasę

 -

40

40

40

Ilość punktów śladu

>400000 (tylko wysokość)

>300000

>300000

>300000

Maksymalna ilość lotów

248

248

248

248

Pojemność zapisu przy interwale zapisu 1sek/20sek

n.a.

90/1800

godzin

90/1800

godzin

90/1800

godzin

Funkcje stref zakazanych/ograniczonych (3D)

 

 

 

 

Kompatybilność z formatem OpenAir

 - + + +

Ilość punktów/cylindrów/łuków wielokątów

 -

3100/2200/
1400

3100/2200/
1400

3100/2200/
1400

Średnia ilość stref

 -

>600

>600

>600

Wyświetlanie mapy stref

 -

 +

 + +

Konfigurowalna odległość (pionowa) alarmu zbliżeniowego do strefy

 - + + +

Konfigurowalna odległość (pozioma) alarmu zbliżeniowego do strefy

 - + + +

Wyświetlanie odległości w pionie i poziomie       do najbliższej strefy

 - + + +

Alarm zbliżeniowy strefy zakazanej/ograniczonej

 - + + +

Funkcje latania przelotowego

 

 

 

 

Wskaźnik centrum komina

 - + + +

Dodatkowe przydatne informacje jak odległość do lądowiska, obecna i średnia doskonałość, średnia prędkość, itp

 - + + +

Odległość do noszenia z podaną wysokością dolotu

 - + + +

Kieruj na punkt zwrotny

 - + + +

Trasy złożone z wielu punktów zwrotnych

 - + + +

Wskaźnik kierunku i prędkości wiatru         (bazuje na GPS)

 - + + +

Automatyczne obliczanie przewyższenia

 + + + + 

 

Funkcje latania zawodniczego

 

 

 

 

Optymalizacja trasy (wskazywanie najkrótszej drogi do kolejnego punktu)

 - - + +

Prędkość startu (optymalna prędkość startu)

 - - + +

Wysokość dolotu do celu z wizualizacją

 - - + +

Wyznaczenie doskonałości (do celu, średnia, do następnego punktu zwrotnego)

 - - + +

Łatwe tworzenie tasków

 - - + +

Nawigacja w tasku

 - - + +

Funkcje śledzenia (Live Tracking)

 

 

 

 

Automatyczne wysyłanie danych na serwer przez sieć GSM, np. dla celów śledzenia (kompatybilny z popularnymi serwerami)

 - - - +

Automatyczne odbieranie danych z serwerów, np. wiadomości alarmowe

 - - - +

Okresowe wysyłanie SMS z pozycją                na zdefiniowany wcześniej numer

 - - - +

Wysyłanie SMS z pozycją na zdefiniowany numer wywołane określonym zdarzeniem

 - - - +

Inne Cechy

 

 

 

 

Kompatybilny z MAC

 + + + +

Możliwość wyboru języka                             (pełne polskie tłumaczenie)

 + + + +