Walter Wojciechowski

Walter Wojciechowski

 

 Vice Mistrz Polski w klasie Serial 2012, wieloletni członek kadry narodowej  i sportowego teamu Pro-Paragliding. Uprawnienia na paralotnię, paralotnię z napędem, motoparalotnię (trajka), tandem. Licencja pilota od 1995 roku. Państwowe uprawnienia wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego: Mechanik Paralotniowy. Aktywny zawodnik, reprezentant Polski na MŚ       w Australii. III miejsce Polish Open w Cornizzolo 2004.