Szkolenie - Etap II

Cena: 
1 200zł

 

Na II Etapie doskonalimy umiejętności zdobyte podczas kursu podstawowego.                                   Poszerzamy wiedzę teoretyczną, oraz poznajemy nowe pojęcia, takie jak start alpejski, sposoby wytracania wysokości, niektóre sytuacje niebezpieczne.

Program szkolenia na ETAP II obejmuje:

  • Szkolenie teoretyczne
  • Szkolenie praktyczne naziemne
  • Szkolenie praktyczne w locie - wykonanie 10 lotów powyżej 200 m
  • Nauka sposobów wytracania wysokości
  • Nauka lądowania w wyznaczonym obszarze 60X60m.


 II etap można zaliczyć również na jednym z naszych zagranicznych szkoleń Całość zakończona jest wewnętrznym egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wystawieniem stosownego zaświadczenia, umożliwiającego już przystąpienie do teoretycznego i praktycznego egzaminu, po którego zdaniu otrzymujemy Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni - dokument uprawniający nas do samodzielnego latania.