Wymagania

Aby przystąpić do szkolenia należy:

-mieć ukończone 18 lat, lub 16 i pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekubów prawnych

-przedstawiłć instruktorowi prowadzącemu szkolenie oświadczenie poświadczone podpisem stwierdzające, że ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala wykonywać loty na paralotniach

-dostarczyć ksero ukończenia szkoły min. podstawowej

-posiadajć odzież nie krępującą ruchów oraz obuwie powyżej kostki, dobrze chroniące staw skokowy. Przybory do pisania

-zapłacić za szkolenie